Atsakomybė

Būdami tikslų vedina bendrovė, manome, kad tarnauti žmonijai pasitelkiant mokslą dar niekada nebuvo taip svarbu. „Biogen“ tai apima mūsų įsipareigojimą stiprinti bendrovės atsakomybę, nuoširdų rūpinimąsi teigiamais pokyčiais pacientams, mūsų darbuotojams, aplinkai ir bendruomenėms, kuriose gyvename ir dirbame. Klimatas, sveikata ir teisingumas yra glaudžiai tarpusavyje susiję iššūkiai, reikalaujantys drąsių veiksmų, todėl mes stengiamės kurti sveikesnį, tvaresnį ir teisingesnį pasaulį.

Įvairovė, teisingumas ir įtrauktis

Siekiame įtraukti šviesiausius pasaulio protus ir ilgą laiką pirmenybę teikiame įvairovei, teisingumui ir įtraukčiai (ĮTĮ) ne tik kaip moralinei būtinybei, bet ir kaip konkurencinei stiprybei.

Aplinka

Jaučiame atsakomybę skatinti teigiamus pokyčius bendruomenėse, kuriose veikiame, ir mūsų planetoje. Pripažįstame, kad klimato krizė yra sveikatos krizė, turinti neproporcingą poveikį pažeidžiamoms bendruomenėms.

Prieinamumas ir teisingumas sveikatos sistemoje

Esame įsipareigoję spręsti nelygybės problemą visoje sveikatos priežiūros ekosistemoje – nuo ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų iki vienodo prieinamumo ir kultūriniu požiūriu kompetentingos priežiūros.

Ataskaitų teikimas ir principai

Duomenų atskleidimas gali didinti pasitikėjimą, o „Biogen“ jau ilgą laiką reaguoja į besikeičiančius suinteresuotųjų šalių lūkesčius, susijusius su skaidriu ataskaitų teikimu materialinės aplinkos, socialiniais ir valdymo (ASV) klausimais.

Mūsų požiūris į ASV

Mums labai rūpi, kad kurtume pokyčius, ir mes ypatingai vertiname savo įsipareigojimus pacientams, mūsų darbuotojams, aplinkai ir bendruomenėms, kuriose gyvename, dirbame ir žaidžiame. Šių įsipareigojimų pagrindas atsispindi mūsų požiūryje į ASV – šis požiūris, mūsų manymu, suteikia realios naudos mūsų verslui ir pasauliui. 

Mūsų darbuotojai nuoširdžiai rūpinasi ir tiki mūsų atliekamu darbu. Kiekvieną dieną ateiname į darbą žinodami, kad tūkstančiai žmonių visame pasaulyje tiki „Biogen“ ir mūsų vaistais, kurie reikšmingai pakeis jų gyvenimą.

Esame įsipareigoję didinti teisingumą sveikatos srityse, susijusiose su mūsų gydomomis ligomis, padėti spręsti socialines ir aplinkosaugos problemas, kurti darbo vietas, kurios leistų mūsų darbuotojams klestėti, remti vietos bendruomenes ir įkvėpti ateities mokslininkų kartas. Tai yra mūsų misijos pagrindas ir jis yra gyvybiškai svarbus mūsų augimui.